Hverdagen


Vi går op i at hverdagen på Skovjorden er genkendelig for børnene og derfor har vi en del faste elementer i løbet af dagen, som skaber rytme og tryghed. Ovenpå denne genkendelige grundstamme er der altid et aktuelt tema, som skaber en fælles læringsramme. Hen over en uge er vi kreative mange gange, læser bøger ofte og er ude hver dag.

Indenfor leger vi med legetøj, som er afstemt det aktuelle tema, men som også stimulerer børnenes sprogudvikling, matematiske forståelse, hånd-øje koordination, praktiske livsevner m.m. Børnene har mulighed for at lege roligt i vores store legestue og bygge fantasifulde huler under trappen og vilde motorikbaner i vores lange gang. Det er et fantasifuldt, sjovt og stimulerende legemiljø med mange muligheder.

Vores uge er bygget op af en helt fast måltidsrytme med grøddag, rugbrødsdag, suppedag mv. Onsdag er helt særlig, for på denne dag må børnene have legetøj med hjemmefra, som vi alle kan lege med i fællesskab.

En typisk dag på Skovjorden


Morgen

Morgenen starter vi i et roligt tempo med stille leg og mulighed for fx tegning og læsehygge i sofaen. Der er naturligvis morgenmad, hvis man ikke har spist hjemmefra.

Formiddag

Formiddagen byder typisk på indendørs leg, hvor vi bygger hule, leger i legekøkkenet og bygger vilde konstruktioner af magnatiles, mens de sidste børn møder ind og falder til. Herefter fortsætter vi med temaaktiviteter enten ude eller inde.

Middag

Inden vi drager udenfor stopper vi ved vores hverdagstavle i garderoben. Her snakker vi om ugedage, den aktuelle måned og årstid, samt om vejret og det overtøj vi skal til at have på.

Eftermiddag

Eftermiddagen fortsætter enten med temaaktiviteter, ture i nærområdet eller leg i haven. Inden eftermiddagsmaden holder vi cirkeltid, hvor vi samles om rytmiske lege og historier. Efter maden er der fri leg indtil man bliver hentet.

Hverdagen

Temaer


Vi arbejder løbende med en tematisk ramme for vores hverdag. Den tematiske ramme skal gøre læringen mere tydelig for børnene, så de ikke oplever at fx fastelavn dumper ned i hovedet på dem, men tværtimod er et emne, som vi har behandlet i to eller tre uger.

Gennem året har vi tema om de forskellige årstider, samt om tradtioner som jul, påske og fastelavn. Vi har temaer om kroppen, sanser, leg og meget mere. Temaerne har til formål at styrke børnenes personlige udvikling, deres læring og styrke fællesskabet. I temaerne behandler vi grundlæggende viden om livet, kroppen og verdenen omkring børnene.

Når vi har om årstiderne, så lægger vi mærke til bladene som springer ud og visner igen, at kryb og kravl vender tilbage fra deres dvale og at haletusserne kommer i søen og bliver til små frøer. På vores globus markerer vi hvilke fugle, som flyver sydpå og hvilke som bliver hos os i den kolde tid og som vi må fodre i vores foderbrædt. Når vi har om kroppen handler det om sanser, om madens vej gennem fordøjelsessystemet, om at aflæse vores kammeraters følelser og ikke mindst om at forstå egne følelser og reaktioner. Når vi har om traditioner, så går vi i dybden. Vi læser bøger, synger sange, er kreative og tager det hele ind.

Temaerne giver børnene en alsidig og seriøs læring i højde med det enkelte barn. Gennem leg og gentagelser lægger vi et fundament for at det enkelte barn opnår en større forståelse for verdenen omkring dem.

Temaer